Objektif & Matlamat

Objektif

Mendidik, membentuk dan mengasah potensi pelajar ke arah kepekaan terhadap perkembangan masyarakat dan negara.

meningkatkan pencapaian akademik ke tahap kecerlangan serta memajukan kegiatan ko-kurikulum dan sukan.

melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berdisplin dan berterampilan.

Matlamat

Melahirkan murid yang berpendidikan dan berwibawa serta keinginan untuk menyumbang terhadap kesejahteraan agama, bangsa dan negara selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020.

0 comments:

Post a Comment